Registerutlåtande

REGISTRATOR:

CleanCenter onlinebutik
Fredriksgatan 47, våning 6, 00100 Helsingfors
Suomi Finland
Personnummer: 3126547-4
Tel: +358 45 349 6022
E-post: kaskapalvelu@cleancenter.fi

KONTAKTPERSON REGISTRELATERADE ÄRenden:

Ilari Huttunen
+358 40 5314042
ilari.huttunen@cleancenter.fi

REGISTRET NAMN:

CleanCenter - nätbutikens kundregister.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER SYFTE:

Personens kontaktuppgifter i registret används för Cleancenters marknadsföring, försäljning, onlinetjänstanvändningsanalys och utveckling.

REGISTRET INFORMATIONSINNEHÅLL:

Följande uppgifter lagras i registret: Kundens för- och efternamn,
kundnummer, adressuppgifter, telefonnummer, e-post, www-adress, språk, information om marknadsföringstillstånd och förbud samt information om kundens köp, leveranser och rabatter.

REGELBUNDEN INFORMATIONSKÄLLOR:

Från kunden själv för nätbutiksbeställningar, via retur och andra blanketter, via telefon, mail eller annat liknande.

DATAREGULERING ÖVERLÄMNA:

Information kommer inte att vidarebefordras till någon annan än CleanCenter.

DATAÖVERFÖRING TILL EU ELLER UTANFÖR DET EUROPEISKA EKONOMISKA OMRÅDET

Data överförs inte utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

DATALAGRING OCH FÖRFOGANDE

Uppgifterna i kundregistret bevaras så länge kundförhållandet varar.
Order-, fakturerings- och betalningsinformation lagras dock som annat redovisningsmaterial. Information som har blivit onödig kommer att kasseras på ett säkert sätt.

SMÅKAKOR ANVÄNDA SIG AV

Vi kan använda cookies (så kallade cookies), som används för att övervaka besökstrafik och förbättra kvaliteten på tjänsten, och som lagras på användarens dator. Giltighetstiden för cookies är begränsad och de skadar inte användarens dator.

INSPEKTIONSRÄTT

Enligt personuppgiftslagen har alla rätt att kontrollera det som berör dem
uppgifter har lagrats i personregistret och kräver rättelse. Reparationsförfrågan görs via e-post till kontaktpersonens e-postadress.

AV INFORMATION UPPDATERING

Kunden kan uppdatera sin namn- och adressinformation i sin webbutiksprofil.
Dessutom kan kunden kontakta vår ovan nämnda kontaktperson för att uppdatera sin information.

ÖVRIGA PERSONUPPGIFTER RÄTTIGHETER RELATERADE TILL BEHANDLING

Kunden har rätt att vägra behandling av sina uppgifter för marknadsföringsändamål. Begäran om begränsning av databehandling ska lämnas per e-post till registrets kontaktperson.

Lades till inköpslistan
Du har precis lagt till denna produkt i kundvagnen