Rekisteriseloste

REKISTERINPITÄJÄ:

CleanCenter -Verkkokauppa 
Hiekkamäentie 11 | 01150 Sipoo
Suomi - Finland
Y-tunnus: 3126547-4
Puh: +358 45 349 6022
S-posti: asiakaspalvelu@cleancenter.fi

 

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA:

Ilari Huttunen
+358 40 5314042
ilari.huttunen@cleancenter.fi

 

REKISTERIN NIMI:

CleanCenter - verkkokaupan asiakasrekisteri.

 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS:

Rekisterissä olevia henkilön kontaktitietoja käytetään Cleancenterin markkinointia, myyntiä, verkkopalvelun käytön analysointia ja kehitystä varten.

 

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ:

Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja: Asiakkaan etu- ja suku-nimi,
asiakasnumero, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköposti, www-osoite, kieli, tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista sekä tietoja asiakkaan ostotapahtumista, toimituksista ja alennuksista.

 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET:

Asiakkaalta itseltään verkkokaupan tilauksista, palautus- ja muiden lomakkeiden kautta, puhelimitse, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla.

 

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET:

Tietoja ei luovuteta muiden kuin CleanCenterin käyttöön.

 

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

TIETOJEN SÄILYTYS JA HÄVITTÄMINEN

Asiakasrekisterin tietoja säilytetään asiakassuhteen säilymisen ajan.
Tilaus- laskutus- ja maksutietoja säilytetään kuitenkin muun kirjanpitoaineiston tapaan. Tarpeettomiksi käyneet tiedot hävitetään turvallisesti.

 

EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ

Voimme käyttää evästeitä (ns. cookie), joiden avulla seurataan kävijäliikennettä ja parannetaan palvelun laatua ja jotka talletetaan käyttäjän tietokoneelle. Evästeiden voimassaoloaika on rajattu, eikä niistä ole vahinkoa käyttäjän koneelle.

 

TARKASTUSOIKEUS

Jokaisella on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia
tietoja henkilörekisteriin on talletettu sekä vaatia niiden korjaamista.  Korjauspyyntö tehdään sähköpostitse yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen. 

 

TIETOJEN PÄIVITTÄMINEN

Asiakas voi päivittää nimi- ja osoitetietojaan verkkokaupan profiilissaan.
Lisäksi asiakas voi ottaa yhteyttä tietojensa päivittämiseksi edellä mainittuun yhteyshenkilöömme.

 

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Asiakkaalla on oikeus kieltää hänen tietojensa käsittely markkinointitarkoituksia varten. Tietojen käsittelyn rajoitusta koskeva pyyntö tulee esittää sähköpostitse rekisterin yhteyshenkilölle.